IntegritySyndicate.com
Ledenartikelen

Ledenartikelen

Ledenartikelen

De Articles of Faith (Apostles Doctrine) jouwe in oersjoch fan 'e fûneminten fan kristlik leauwen en praktyk. Se binne logysk regele en direkt basearre op skriftlike referinsjes om in beknopte en dochs detaillearre gearfetting fan it kristendom te leverjen.

Love Truth and Spirit, Integritysyndicate.com

Leafde komt earst

God is leafde. Meie de leafde fan God yn ús wurde perfeksjoneare om wier folgelingen fan Kristus te wêzen

Lês mear
Ofbylding fan it krús foar berou - Jezus is de Messias en it evangeelje

Jezus, de Messias

D'r is ien mediator tusken God en minsken, de man Kristus Jezus, dy't himsels joech as in losjild foar allegear. (1Tim 2: 5-6)

Lês mear

Artikels of Faith YouTube Playlist